Địa Chỉ: 330 Nguyễn Bình, Ấp 1, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam